Szydłowiec Dodane: 2019-04-24 w kategorii: Praca - Pozostałe oferty pracy
Spam lub duplikat
Niewłaściwa kategoria
Niedozwolony przedmiot lub usługa
Inne
Oszustwo
Twoje imię:
Adres e-mail znajomego:
Wiadomość do znajomego:
Wyświetleń: 27
Szczegóły:
Wymiar zatrudnienia:
Praktyka lub Staż
Forma zatrudnienia:
Inna
Opis ogłoszenia:
TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do udziału w projekcie:
„Bądź aktywny!”
RPMA.09.01.00-14-9621/17
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020
GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej 72 osób lub rodzin (44 kobiet, min. 11 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, powyżej 18 roku życia, uczących się, pracujących, zamieszkujących na terenie woj. mazowieckiego. Poprzez udział w Projekcie i otrzymanie przez Uczestników/czki Projektu (UP) kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej prowadzącego do zrealizowania efektywności zatrudnieniowej przez min. 22% UP oraz efektywności społecznej przez min. 34% UP zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Projekt skierowany jest do osób spełniających poniższe warunki:
- powyżej 18 roku życia:
- zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uczące się, pracujące, zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu KC), należące do jednej lub kilku z wymienionych grup:
• osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
• osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
• osoby zamieszkujące na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, tj:
- 58 osób biernych zawodowo (min. 80% UP) oraz 14 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy (20% UP) w tym:
- 11 osób z niepełnosprawnościami (min. 15% UP);
- 44 kobiety (60% UP).
Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami
W ramach projektu oferujemy dla Uczestników/czek projektu:
1. Warsztaty rozwoju osobistego „Jestem ważny” połączone z utworzeniem ścieżki reintegracji
2. Poradnictwo zawodowe grupowe
3. Pośrednictwo pracy
4. Zajęcia socjoterapeutyczne „W grupie siła”
5. Poradnictwo prawne i obywatelskie dla 30%UP (22 osób)
6. Szkolenia zawodowe
7. 3 miesięczne staże zawodowe

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Ponadto zapewniamy:
- stypendium szkoleniowe
- stypendium stażowe
- ubezpieczenie NNW podczas stażu zawodowego
- opłacenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu
- zwrot kosztów dojazdu dla 50% Uczestników/czek
- catering podczas szkoleń zawodowych
- wykwalifikowaną kadrę doradców, psychologów, trenerów
- certyfikację po ukończeniu szkolenia zawodowego

Całkowita wartość projektu: 1 006 348,20 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 805 078,56 PLN
KONTAKT:
Tel. 519 560 135
e-mail: badz-aktywny@terra-szkolenia.pl
Jeżeli jesteś zainteresowany ogłoszeniem? Osoba kontaktowa: TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
telTelefon: 5XXXXXXXXX
Do wiadomości możesz dołączyć plik
Podobne ogłoszenia:

Oferciarz.pl

Znajdź nas